1. Dret d’informació

A l’efecte del que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal 15/1999, FORUM TRIBUTARI informa a l’usuari / client de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Foum TRIBUTARI i sota la seva responsabilitat amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els sol·licitants d’informació o clients que han accedit a través dels formularis electrònics d’aquest lloc o mitjançant missatges de correu electrònic. El fitxer referit ha estat inscrit en l’Agència de Protecció de Dades.

2. Finalitat

Les dades que vostè facilita a FORUM TRIBUTARI tenen com a finalitat gestionar la seva sol·licitud, facilitar-li la informació i / o serveis que sol·liciti i poder-li oferir nous serveis.

3. Consentiment de l’usuari

L’ús dels esmentats formularis, així com l’enviament d’un correu electrònic de consulta, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. Les dades no seran cedides a tercers, a excepció de les companyies propietat de FORUM TRIBUTARI que operin sota altres denominacions.

Excepte en els camps en què expressament s’indiqui el contrari, el lliurament d’informació requerida sobre dades personals tindrà el caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis que vostè sol·liciti. La manca d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que FORUM TRIBUTARI pugui prestar-li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol·licitud o remetre-li la informació sol·licitada.

4. Dret d’accés

Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD. Per a la seva major comoditat, també podrà exercir els drets abans esmentats dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: info@forumgrup.com

FORUM TRIBUTARI no utilitza tàctiques de “Spamming”, i tampoc queden registrats els usuaris per una mera visita a la nostra pàgina web. FORUM TRIBUTARI tan sols tractarà la informació que l’usuari ens comuniqui per mitjà de correu electrònic, oa l’informar sobre els nostres serveis professionals.

5. Informació sobre cookies

Aquesta web utilitza cookies. Revisi si us plau, la nostra política de cookies

6. Seguretat

FORUM TRIBUTARI manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que Un. faciliti a FORUM TRIBUTARI, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Respecte a qualsevol tema relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra adreça de correu electrònic info@forumgrup.com.