201602.12
0
0

Manual pràctic de l’IVA 2015

L’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) té entre els seus principals objectius el compromís de minimitzar els costos indirectes que han d’assumir els ciutadans en les seves relacions amb la Hisenda Pública.

Fidel a aquest compromís i per tal de facilitar-li el compliment de les seves obligacions tributàries, l’Agència Tributària posa a la seva disposició aquest Manual Pràctic de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) per a l’any 2015, en el qual poden distingir-se tres parts clarament diferenciades.

En la primera d’elles s’enumeren les principals novetats legislatives que han afectat l’IVA en l’any 2015.

La segona pretén facilitar la comprensió de l’impost, tant pel que fa als conceptes que en ell s’utilitzen, com quant al seu funcionament, recollint gran part de la casuística de l’IVA il·lustrada amb nombrosos exemples pràctics.

Finalment, la tercera part està dedicada a informar de quines són les obligacions fiscals relacionades amb aquest impost i com han de ser complertes. Aquestes obligacions, que afecten els subjectes passius de l’IVA, inclouen des de la realització de les declaracions, tant liquidatòries com informatives, fins a les obligacions de facturació i registre.

Aprofitem l’ocasió per recordar-li que a la  pàgina web www.agenciatributaria.es té informació detallada sobre aquest i altres impostos, que també pot obtenir informació per telèfon (901 33 55 33) i que en totes les delegacions i administracions de l’Agència Tributària ha un Servei d’Informació disposat a resoldre les consultes que desitgi fer sobre matèries tributàries i ajudar-lo en l’ompliment de les seves declaracions.

Així mateix, l’informem que per a l’emplenament de la declaració resum anual de l’IVA (model 390) pot utilitzar el programa d’ajuda proporcionat per l’Agència Tributària a través de l’esmentada pàgina d’Internet.

Et deixem aquí el Manual Pràctic de l’IVA 2015 complet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 2 =