El dret tributari és una de les branques del Dret més expansives i canviants. En ella proliferen lleis estatals, autonòmiques i locals, cada vegada més complexes, a les quals cal afegir a més, les normes administratives i processals.

Aquest complex entramat de lleis i l'excessiu ús que l'Administració fa del procediment sancionador, han determinat un augment exponencial de la inseguretat jurídica i de la litigiositat.

Són molts els litigis que culminen amb pronunciaments (resolucions i sentències) favorables als interessos dels contribuents, el que evidencia que no sempre és convenient resignar davant d'una actuació administrativa. No obstant això, si és aconsellable assessorar-se sempre per un advocat especialitzat en la matèria. La seva intervenció tindrà molt més aspectes de resultar favorable als seus interessos.

Conscients d'aquesta realitat, en FORUM TRIBUTARI, hem format un equip de professionals especialitzats en Dret Tributari, capaços d'oferir el millor assessorament i defensa jurídica en tot tipus de procediments. Tenim experiència en la gestió de procediments davant les administracions estatal, autonòmica, local, comunitària, Seguretat Social, etc. i en totes les instàncies.

Contacta amb nosaltres:

TRUCA'NS AL
93 7156012 – 610 410 930

ESCRIU-NOS A
info@forumgrup.com