201602.12
0
0

Bases de dades del Tribunal Econòmic-Administratiu Central

DYCTEAC incorpora els criteris extrets de les següents resolucions del Tribunal Econòmic-Administratiu Central, així com el seu text complet lliure de referències a dades confidencials: La doctrina reiterada del Tribunal Central, criteris que tenen caràcter vinculant per a tots els òrgans de l’Administració tributària de l’Estat i de les comunitats autònomes i ciutats amb estatut…