201602.12
0
0

Manual pràctic de l’IVA 2015

L’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) té entre els seus principals objectius el compromís de minimitzar els costos indirectes que han d’assumir els ciutadans en les seves relacions amb la Hisenda Pública. Fidel a aquest compromís i per tal de facilitar-li el compliment de les seves obligacions tributàries, l’Agència Tributària posa a la seva disposició aquest…

201602.12
0
0

Bases de dades del Tribunal Econòmic-Administratiu Central

DYCTEAC incorpora els criteris extrets de les següents resolucions del Tribunal Econòmic-Administratiu Central, així com el seu text complet lliure de referències a dades confidencials: La doctrina reiterada del Tribunal Central, criteris que tenen caràcter vinculant per a tots els òrgans de l’Administració tributària de l’Estat i de les comunitats autònomes i ciutats amb estatut…